Homenatge a Salvador Allende

IZQUIERDA EN POSITIVO dóna el seu suport a l’acte d’homenatge que cada any té lloc en memòria de Salvador Allende Gossens, president legítim de la República de Chile entre els anys 1970 i 1973, que fou vilment assassinat, i el seu govern derrocat, juntament amb la supressió de les institucions democràtiques del país, l’onze de setembre de fa ara 45 anys per una junta militar recolzada pel govern dels Estats Units presidit per Richard Nixon.

Considerem que el mandat de Salvador Allende al front d’un govern d’esquerres al país andí fou tot un exemple de com l’esquerra és capaç d’avançar pel camí de la justícia social dins d’un ordre democràtic respectuós de les lleis, tot adaptant-les a la voluntat de la majoria, però sempre d’acord amb els procediments previstos per les lleis mateixes. Lleis que foren descaradament trepitjades, com a Espanya l’any 1936, per forces que només respecten la llei quan s’aplica a favor de llurs interessos particulars incompatibles amb el bé comú i el benestar de la gran majoria.

Invitem els nostres militants i simpatitzants i tots els demòcrates a participar a l’esmentat acte, que tindrà lloc el proper dia 11 de setembre a les 11 del matí a la Plaça Salvador Allende de Barcelona, prop de la parada Coll-Teixonera de la línia V del metro, sortida Coll.

Grup Promotor d’IZQUIERDA EN POSITIVO

Barcelona, 5 / setembre / 2018

________________________

Homenaje a Salvador Allende

IZQUIERDA EN POSITIVO da su apoyo al acto de homenaje que cada año tiene lugar en memoria de Salvador Allende, presidente legítimo de la República de Chile entre los años 1970 y 1973, que fue vilmente asesinado, y su gobierno derrocado, junto a la supresión de las instituciones democráticas del país, el once de septiembre de hace ahora 45 años por una junta militar apoyada por el gobierno de Estados Unidos presidido por Richard Nixon.

Consideramos que el mandato de Salvador Allende al frente de un gobierno de izquierdas en el país andino fue todo un ejemplo de cómo la izquierda es capaz de avanzar por el camino de la justicia social dentro de un orden democrático respetuoso con las leyes, adaptándolas a la voluntad de la mayoría, pero siempre de acuerdo con los procedimientos previstos por las leyes mismas. Leyes que fueron descaradamente pisadas, como en España en 1936, por fuerzas que sólo respetan la ley cuando se aplica a favor de sus intereses particulares incompatibles con el bien común y el bienestar de la gran mayoría.

Invitamos a nuestros militantes y simpatizantes y todos los demócratas a participar en dicho acto, que tendrá lugar el próximo día 11 de septiembre a las 11 de la mañana en la Plaza Salvador Allende de Barcelona, ​​cerca de la parada Coll-Teixonera de la línea V del metro, salida Coll.

Grupo Promotor de IZQUIERDA EN POSITIVO

Barcelona, 5 de septiembre de 2018

 

Un comentario

Deje un comentario