La memòria històrica i els franquistes catalans del Tercio de Requetés de Montserrat.

IZQUIERDA EN POSITIVO dóna suport a la proposta presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya en el sentit d’aplicar al monument montserratí de commemoració i exaltació de l’anomenat Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat el mateix criteri que a l’ominós panteó franquista del “Valle de los Caídos”.

Sense posar en dubte la legitimitat d’una política memorialista que preservi la nostra memòria històrica tot evitant les “pàgines en blanc”, considerem que aquest criteri ha d’anar ensems amb el no menys important d’evitar que el record s’identifiqui amb l’exaltació de fets, persones i institucions inequívocament associades a la ideologia del feixisme en general i el franquisme en particular.

Tal com han assenyalat alguns medis, és paradoxal, per no dir hipòcrita, que certs sectors del nacionalisme català trobin perfectament admissibles a Catalunya una simbologia i un culte que, amb raó, consideren inadmissibles a l’altra banda de l’Ebre.

Barcelona, dimecres, 8 / agost / 2018

Grup promotor de IZQUIERDA EN POSITIVO

__________________________________________________

A la izquierda, la escultura en honor a los requetés, a la derecha la cripta.

La memoria histórica y los franquistas catalanes del Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat

IZQUIERDA EN POSITIVO apoya la propuesta parlamentaria presentada por el Partit dels Socialistes de Catalunya de que se aplique la legislación de memoria histórica al monumento franquista ubicado en una cripta del monasterio de Montserrat y dedicado a la exaltación de la memoria del llamado “Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat”, con el mismo criterio que en el ominoso panteón franquista del Valle de los Caídos.

Sin poner en entredicho la legitimidad de una política memorialista que preserve nuestra memoria histórica evitando las “páginas en blanco”, consideramos que este criterio tiene que ir de la mano con el no menos importante de evitar que el recuerdo se identifique con la exaltación de hechos, personas e instituciones inequívocamente asociadas a la ideología del fascismo en general y el franquismo en particular.

Tal como han señalado algunos medios, es paradójico, por no decir hipócrita, que ciertos sectores del nacionalismo catalán encuentren perfectamente admisibles en Cataluña una simbología y un culto que, con razón, consideran inadmisibles al otro lado del Ebro.

Barcelona, miércoles, 08 de agosto de 2018

Grupo promotor de IZQUIERDA EN POSITIVO

La noticia en El Confidencial,  en La Vanguardia o en Catalunyapress

Deje un comentario